O NAMA

Niška poslovna škola strikovnih studija u Nišu je samostalna obrazovna i naučna ustanova u privatnoj svojini, čija je osnovna delatnost visoko obrazovanje, kao i osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u ekonomskim naukama.

Program rada Škole zasniva se na Statutu Nišle poslovne škole strukovnih studija u Nišu (broj: 612-121-2/2011 od 14. februara 2015. godine) kojim se bliže uređuju delatnost i organizacija Škole.

Niška poslovna škola strikovnih studija u Nišu organizuje i izvodi:

  • studije prvog stepena – osnovne strukovne studije,
  • studije drugog stepena – specijalističke strukovne studije,
  • druge oblike studija za stručno obrazovanje i usavršavanje u oblasti ekonomskih nauka.

Škola organizuje i permanentno stručno usavršavanje kadrova putem seminara, kurseva, savetovanja, stručnih konferencija iz trgovine, turizma, ugostiteljstva, računovodstva, bankarstva i berzanske delatnosti. U okviru sporedne delatnosti izdaje udžbenike, skripte i druge publikacije, bavi se vršenjem i drugih poslovnih aktivnosti.

Osnovna koncepcija rada i planski razvoj Škole je rezultirao u kontinualnom obezbeđivanju potrebnih resursa (osoblja, infrastrukture, finansija i drugih), što je omogućilo kompetentan i kvalitetan rad i izvršavanje poslova, u okviru registrovane delatnosti, definisane Statutom i odgovarajućim zakonima, propisima i standardima. Značajan broj visoko specijalizovanih stručnjaka iz oblasti ekonomskih i prirodno-matematičkih nauka (doktora, magistara, diplomiranih menadžera) realizuju nastavu, ali i naučno-istraživačke, usko stručne i specijalizovane zadatke. Za rad koriste izuzetnu materijalnu bazu namenjenu za različite oblasti, odnosno u:

  • trgovini i marketingu;
  • turizmu i ugostiteljstvu;
  • računovodstvu i reviziji, bankarskom i berzanskom poslovanju;
  • verifikaciju teorijskih i primenjenih istraživanja i sl.