MENADŽMENT TURIZIMA I UGOSTITELJSTVA

O STUDIJAMA

Svrha i cilj realizacije studijskog programa Menadžment turizma i ugostiteljstva su oformljeni mladi stručnjaci svih struktura koji su spremni da se odmah po završetku školovanja, bez potrebe za pripravničkim stažom i dodatnom obukom, aktivno uključe u izvršavanje poslova i radnih zadataka za koje su školovani.

STRUKTURA STUDIJA

Specijalističke strukovne studije Menadžment turizma i ugostiteljstva kreirane su tako da kroz jednogodišnji plan pruže neophodno teorijsko znanje i praktičnu obuku studentima koji se na iste upišu.

NASTAVNI PLAN

OBAVEZNI PREDMETI

 • Metode NIR-a
 • Ugovori u robnom prometu
 • Organizacija tur-ugostit. Jedinica
 • Agencijski marketing-menadžment
 • Finansijski menadžment
 • Menadžment TU
 • Specijalistička praksa
 • Završni rad

IZBORNI PREDMETI

 • Menadžment promena
 • Informacioni sistemi marketinga
 • Izrada i ocena biznis plana

ZVANJE

Nakon ostvarenih 60ESP bodova na specijalističkim strukovnim studijama, stiče se diploma specijalističkih strukovnih studija i zvanje Strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo — specijalista.

UPIS

Specijalističke strukovne studije mogu upisati studenti koji su uspešno završili osnovne strukovne studije.

ŠKOLARINA

Na osnovu Odluke Saveta Niške Poslovne škole strukovnih studija:

 • školarina za školsku 2019/20. godinu iznosi 1000€ u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (do 9 rata) ili u celosti – uz popust od 5%

KARIJERE

Ova oblast uključuje vrlo širok spektar potrebnih stručnjaka i njihovih mogućnosti za ostvarivanje karijere i napredovanja. Profitabilni turistički i ugostiteljski objekti najviše pažnje danas posvećuju uslugama i zadovoljstvu samih klijenata, što u doba velike konkurencije, otvara mogućnost obrazovanim i sposobnim menadžerima u turizmu i ugostiteljstvu da iskažu svoje potencijale.