TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

O STUDIJAMA

Turizam i ugostiteljstvo se smatra neprestano rastućom granom privrede, potreba za kvalifikovanom radnom snagom u ovoj oblasti godišnje raste za oko 10%, a nove tehnologije koje se primenjuju u ovoj oblasti stvaraju mogućnosti za kreiranje mnogo novih pozicija.

Svrha realizacije studijskog programa Turizam i ugostiteljstvo su oformljeni mladi stručnjaci spremni da se odmah po završetku školovanja, bez potrebe za pripravničkim stažom i dodatnom obukom, aktivno uključe u izvršavanje poslova i radnih zadataka za koje su školovani. Savremen studijski program, usaglašen sa potrebama tržišta, pružiće studentima znanja i veštine i razviti kompetencije za obavljanje poslova u turizmu, ugostiteljstvu, putničkom saobraćaju, kongresnom biznisu, organizaciji sajmova, izložbi i drugih velikih manifestacija/događaja. Formirani mladi stručnjaci sa stečenim aplikativnim znanjem i veštinama u vodećim turističkim centrima Mediterana moći će neposredno da se angažuju u čitavom nizu turističkih i ugostiteljskih organizacija prenoseći iskustva i pozitivnu praksu savremenih turističkih destinacija.

STRUKTURA STUDIJA

Studijski program kreiaran je na način koji kombinuje teorijsku nastavu sa praktičnim radom i vežbama sa jedne, i stručnom praksom u renomiranim objektima u zemlji i inostranstvu sa druge strane, i ima za cilj da stvori takve kadrove koji će moći neposredno da se angažuju na obavljanju poslova i radnih zadataka za koje su školovani.

PRVA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik I
 • Matematika sa statistikom
 • Informacioni sistemi
 • Računovodstvo (Osnove)
 • Makroekonomija
 • Stručna praksa (prva godina)

IZBORNI PREDMETI (2)

 • Organizacija preduzeća
 • Osnovi menadžmenta
 • Menadžment poslovnih komunikacija
 • Ekološki menadžment

DRUGA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik II
 • Agencijsko poslovanje
 • Menadžment turizma i ugostiteljstva
 • Osnovi turizma
 • Marketing-menadžment
 • Stručna praksa (druga godina)

IZBORNI PREDMETI (2)

 • Planiranje i analiza poslovanja
 • Poslovno pravo
 • Finansijski menadžment
 • Menadžment međunarodnog poslovanja

 

TREĆA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik III
 • Menadžment poslovanja TUJ
 • Stručna praksa (treća godina)
 • Istorija umetnosti i kulture
 • Integralni informacioni sistemi
 • Završni rad

IZBORNI PREDMETI (2)

 • Logistika
 • Kanali marketing usluga
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Preduzetništvo

ZVANJE

Nakon ostvarenih 180 ESP bodova na osnovnim strukovnim studijama, stiče se diploma osnovnih akademskih studija i zvanje strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo.

UPIS

Klasifikacioni ispit se polaže u prostorijama Škole. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš. Komisija za upis studenata utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenih po svim pomenutim kriterijumima u roku od 48 sati od polaganja prijemnog ispita.

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2019/20. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Nišku poslovnu školu strukovnih studija bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2018/2019. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.

Dokumenta

Kandidati koji su ispunili uslove za upis dužni su da upišu u roku od 15 dana. Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • Originalni Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
 • Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Original Diplome o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20,
 • Indeks,
 • Dve fotografije formata 4 x cm (ne starije od šest meseci),
 • Dokaz o uplati naknade za zdravstveno-potporni fond
 • Dokaz o uplati školarine

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu će umesto njega upisati drugog kandidata, u skladu sa redosledom kandidata na konačnoj rang listi.

ŠKOLARINA

Na osnovu Odluke Saveta Niške Poslovne škole strukovnih studija:

 • školarina za školsku 2019/20. godinu iznosi 1000€ u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (do 9 rata) ili u celosti – uz popust od 5%

KARIJERE

Ova oblast uključuje vrlo širok spektar potrebnih stručnjaka i njihovih mogućnosti za ostvarivanje karijere i napredovanja. Profitabilni turistički i ugostiteljski objekti najviše pažnje danas posvećuju uslugama i zadovoljstvu samih klijenata, što u doba velike konkurencije, otvara mogućnost obrazovanim i sposobnim menadžerima u turizmu i ugostiteljstvu da iskažu svoje potencijale. Osobe koje imaju diplomu iz ove oblasti, po pravilu, uvek dobijaju bolje poslove, nego oni koji se nisu školovali za turizam i ugostiteljstvo.