BANKARSKO I BERZANSKO POSLOVANJE

O STUDIJAMA

Studijski program bankarsko i berzansko poslovanje omogućuje studentima savladavanje gradiva iz različitih oblasti bankarskog poslovanja i poslovanja na berzi uz osposobljavanje za praktičan rad u finansijskim institucijama. Naši studenti stiču potrebna znanja i veštine učeći o dinamičnim promenama koje se uveliko dešavaju i koje će se tek dešavati na finansijskom tržištu.

Omasovljenje svetskog i pojedinih regionalnih tržišta dovode poslednjih godina do snažnog razvoja bankarstva i berzi u svetskim razmerama. Tome veoma doprinose i inovacije u finansijskom sektoru koje se u ovom domenu svakodnevno otkrivaju i ampliciraju. Opšta robnost i tržišnost privrede u nacionalnim i međunarodnim relacijama doprinosi, takođe, da se u savremenom svetu, a sve više i kod nas, širi mreža privrednih institucija i njihovih filijala i ekspozitura. Istraživanja vršena u nekim tržišnim privredama pokazuju da su stope rasta zaposlenih u bankarstvu, računovodstvu, reviziji i berzama zajedno sa turizmom i informatikom među najvišima u savremenom svetu. Slični trendovi razvoja ove delatnosti odvijaju se i kod nas, pri čemu treba očekivati da će se daljim razvojem tržišnosti privređivanja i otvaranjem naše privrede prema svetskim tokovima kapitala i robe rasti još više uloga ovog sektora u društvenoj reprodukciji.

STRUKTURA STUDIJA

Osnovne strukovne studije traju šest semestra. Svi predmeti su jednosemestralni, pri čemu su predmeti u prvoj godini, uglavnom opšteg karaktera i uvode studente u osnove studija (zastupljeni su uglavnom teorijsko-metodološki i akademsko-opšteobrazovni predmeti). U oba semestra se sluša bar po jedan izborni predmet.

U drugoj i trećoj godini obrađuju se predmeti usko vezani za bankarsko i berzansko poslovanje, takođe studenti se pripremaju za rad u realnom okruženju kroz praktičan rad i obuku.

PRVA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik I
 • Matematika sa statistikom
 • Informacioni sistemi
 • Računovodstvo (Osnove)
 • Makroekonomija
 • Stručna praksa (prva godina)

IZBORNI PREDMETI (2)

 • Organizacija preduzeća
 • Osnovi menadžmenta
 • Menadžment poslovnih komunikacija
 • Ekološki menadžment

 

 

 

DRUGA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik II
 • Planiranje i analiza poslovanja
 • Finansijski menadžment
 • HoV i finansijska tržišta
 • Marketing-menadžment
 • Bankarsko računovodstvo
 • Stručna praksa (druga godina)

IZBORNI PREDMETI (2)

 • Ekonomija EU
 • Savremeni privredni sistemi
 • Marketing-menadžment
 • Menadžment međunarodnog poslovanja

TREĆA GODINA

OBAVEZNI PREDMETI

 • Engleski jezik III
 • Bankarstvo
 • Bankarstvo i berzansko poslovanje
 • Revizija i kontrola
 • Stručna praksa (treća godina)
 • Završni rad

IZBORNI PREDMETI (2)

 • Logistika
 • Kanali marketing usluga
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Preduzetništvo

ZVANJE

Nakon ostvarenih 180 ESP bodova na osnovnim strukovnim studijama, stiče se diploma osnovnih akademskih studija i zvanje Strukovni ekonomista za bankarsko i berzansko poslovanje.

UPIS

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koji uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi akademskih studija.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:

 • Opšti uspeh u srednjoj školi – max 40 bodova – sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole pomnožen sa 2
 • Prijemni ispit (max 60 bodova – minimalno potrebno ostvariti 14 bodova)

Prijemni ispit


Klasifikacioni ispit se polaže u prostorijama Škole. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš. Komisija za upis studenata utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenih po svim pomenutim kriterijumima u roku od 48 sati od polaganja prijemnog ispita.

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2019/20. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Nišku poslovnu školu strukovnih studija bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2018/2019. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.

Dokumenta

Kandidati koji su ispunili uslove za upis dužni su da upišu u roku od 15 dana. Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • Originalni Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
 • Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Original Diplome o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20,
 • Indeks,
 • Dve fotografije formata 4 x cm (ne starije od šest meseci),
 • Dokaz o uplati naknade za zdravstveno-potporni fond
 • Dokaz o uplati školarine

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis, ne upiše u predviđenom roku, Niška poslovna škola strukovnih studija u Nišu će umesto njega upisati drugog kandidata, u skladu sa redosledom kandidata na konačnoj rang listi.

ŠKOLARINA

Na osnovu Odluke Saveta Niške Poslovne škole strukovnih studija:

 • školarina za školsku 2019/20. godinu iznosi 1000€ u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (do 9 rata) ili u celosti – uz popust od 5%

 

KARIJERE

Studenti koji uspešno završe studijski program Bankarsko i Berzansko poslovanje na Niškoj poslovnoj školi strukovnih studija mogu razvijati svoju karijeru u različitim vrstama finansijskih institucija počevši od banaka do brokerskih kuća i berzi.

Za sva dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas!